Giải SBT Toán 12 nâng cao

Ôn tập cuối năm – Giải SBT chương 4 Giải tích 12 nâng cao

Bài 1 trang 209 Cho hàm số:             (fleft( x right) = 1 + x + {{{x^2}} over 2} – {e^x}) a) Chứng minh rằng (f’left( x right) < 0) với mọi x < 0 b)  Chứng minh bất đẳng thức             (1 + x < {e^x} + x + {{{x^2}} over 2}) với mọi x < 0 Giải a) …

Ôn tập cuối năm – Giải SBT chương 4 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Giải SBT Bài 17 trang 226 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao – Cuối năm

Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng Trong không gian Oxyz cho tứ diện OABC với A(a ; 0 ; 0), ((0 ; b ; 0), C(0 ; 0 ; c), a, b, c> 0. 1. Chứng minh tam giác ABC có ba góc đều nhọn. 2. Xác định tâm và tính bán kính …

Giải SBT Bài 17 trang 226 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao – Cuối nămRead More »

Giải Bài Tập sách bài tập (SBT) Toán 12 nâng cao

Giải bài tập sách bài tập (SBT) Giải tích và Hình học 12 nâng cao hay nhất, chi tiết nhất. Mục lục: GIẢI TÍCH 12 NÂNG CAO CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài 1: Tính đơn …

Giải Bài Tập sách bài tập (SBT) Toán 12 nâng caoRead More »

Giải SBT Bài 16 trang 226 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao – Cuối năm

Trong không gian Oxyz cho hai điểm Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(3 ; 3 ; 1), B(0 ; 2 ; 1) và mặt phẳng (left( P right):x{rm{ }} + {rm{ }}y{rm{ }} + {rm{ }}z – {rm{ }}1{rm{ }} = {rm{ }}0.) 1. Viết phương trình đựờng thẳng AB. 2. Viết phương …

Giải SBT Bài 16 trang 226 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao – Cuối nămRead More »

Giải SBT Bài 15 trang 226 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao – Cuối năm

Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(3;3;1), B(0;2;1) và mặt phẳng Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(3;3;1), B(0;2;1) và mặt phẳng (P):x+y+z-7=0. 1. Viết phương trình đường thẳng AB. 2. Viết phương trình hình chiếu vuông góc của AB trên mp(P). 3. Viết phương trình đường thẳng d nằm trong mp(P) và …

Giải SBT Bài 15 trang 226 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao – Cuối nămRead More »

Giải SBT Bài 14 trang 225 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao – Cuối năm

Trong không gian Oxyz cho mp(P) Trong không gian Oxyz cho mp(P) (:x + 2y{rm{ }} – {rm{ }}z + {rm{ }}5{rm{ }} = {rm{ }}0) và đường thẳng                                        (d:{{x + 1} over 2} = y + 1 = z – 3.) 1. Tim toạ độ giao điểm A của d và (P). 2. …

Giải SBT Bài 14 trang 225 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao – Cuối nămRead More »