Giải SBT Toán 11 nâng cao

Giải Bài Tập sách bài tập (SBT) Toán 11 nâng cao

Giải Bài Tập sách bài tập (SBT) Toán 11 nâng cao ———- Bài 1. Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ Bài 1: Các hàm số lượng giác Bài 1: Dãy số có giới hạn 0 Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản Bài 1: Khái niệm đạo hàm Bài 1: …

Giải Bài Tập sách bài tập (SBT) Toán 11 nâng caoRead More »

Giải SBT Câu 72 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Câu 72 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Cho đường tròn (O) với dây cung PQ. Dựng hình vuông ABCD có hai đỉnh A, B nằm trên đường thẳng PQ và hai đỉnh C, D nằm trên đường tròn. Trả lời:   Giả sử đã dựng được hình …

Giải SBT Câu 72 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Câu 73 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Câu 73 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Câu 74 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 17 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Câu 6, 7, 8, 9, 10 trang 17 Sách bài tập Hình …

Giải SBT Câu 73 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Câu 74 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Câu 74 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 17 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Câu 6, 7, 8, 9, 10 trang 17 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Câu 11, 12, 13, 14, 15 trang 18 …

Giải SBT Câu 74 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Câu 70 trang 16 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Câu 70 trang 16 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Cho hai đường tròn có bán kính bằng nhau (O) và (O’). Trên (O) lấy hai bán kính vuông góc OA, OB và trên (O’) lấy hai bán kính vuông góc O’A’, O’B’ sao cho A, A’ nằm trên đường …

Giải SBT Câu 70 trang 16 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Câu 71 trang 16 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Câu 71 trang 16 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Cho phéo vị tự V tâm O, tỉ số k ≠ 1 và phép tịnh tiến T theo vectơ (overrightarrow v  ne overrightarrow 0 ) . Gọi F là phép hợp thành của V và T. a) Tìm điểm I …

Giải SBT Câu 71 trang 16 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Câu 89 trang 131 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 3

Giải bài tập Câu 89 trang 131 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 131, 132 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Câu 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 133, 134 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Câu 13, 14, 15, …

Giải SBT Câu 89 trang 131 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 3Read More »

Giải SBT Câu 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 133, 134 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 3

Giải bài tập Câu 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 133, 134 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Câu 7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng đáy, (SA = a). Góc giữa đường thẳng SC và mp(SAB) là α, …

Giải SBT Câu 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 133, 134 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 3Read More »

Giải SBT Câu 13, 14, 15, 16, 17, 18 trang 134, 135 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 3

Giải bài tập Câu 13, 14, 15, 16, 17, 18 trang 134, 135 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Câu 13. Cho tứ diện ABCD có hai cặp cạnh đối diện vuông góc. Cắt tứ diện đó bằng một mặt phẳng song song với một cặp cạnh đối diện của tứ diện. Trong …

Giải SBT Câu 13, 14, 15, 16, 17, 18 trang 134, 135 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 3Read More »

Giải SBT Câu 88 trang 131 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 3

Giải bài tập Câu 88 trang 131 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Câu 89 trang 131 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 131, 132 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Câu 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 133, 134 …

Giải SBT Câu 88 trang 131 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 3Read More »