Giải SBT toán 10 nâng cao

Giải SBT Câu 1.50 trang 14 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Câu 1.50 trang 14 SBT Đại số 10 Nâng cao Câu 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57 trang 14 SBT Đại số 10 Nâng cao Câu 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63 trang 16 SBT Đại số 10 Nâng cao Xem thêm: Bài tập Ôn tập chương I – Mệnh đề …

Giải SBT Câu 1.50 trang 14 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Câu 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57 trang 14 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Câu 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57 trang 14 SBT Đại số 10 Nâng cao Câu 1.51 trang 14 SBT Đại số 10 Nâng cao Trong các mệnh đề dưới đây mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai ? a). (forall x in R,x > {x^2}.) b) (forall n in …

Giải SBT Câu 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57 trang 14 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Câu 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63 trang 16 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Câu 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63 trang 16 SBT Đại số 10 Nâng cao Câu 1.58 trang 15 SBT Đại số 10 Nâng cao Cho tập (A = left{ { – 1;0;1;2} right}). Khi đó ta cũng có : A. (A = left[ { – 1;3} right) cap N) B. (A …

Giải SBT Câu 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63 trang 16 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Câu 1.48 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Câu 1.48 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao Câu 1.49 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao Câu 1.50 trang 14 SBT Đại số 10 Nâng cao Câu 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57 trang 14 SBT Đại số 10 Nâng cao Câu 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, …

Giải SBT Câu 1.48 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Câu 1.49 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Câu 1.49 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao Câu 1.50 trang 14 SBT Đại số 10 Nâng cao Câu 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57 trang 14 SBT Đại số 10 Nâng cao Câu 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63 trang 16 SBT Đại số 10 Nâng cao Xem …

Giải SBT Câu 1.49 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 15, 16 SBT Hình học 10 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 15, 16 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 6 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao Cho bốn điểm (A, B, C, D). Gọi (I) và (J) lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng (AB) và (CD). Trong các đẳng thức …

Giải SBT Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 15, 16 SBT Hình học 10 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Bài 11, 12, 13, 14 trang 16, 17 SBT Hình học 10 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Bài 11, 12, 13, 14 trang 16, 17 SBT Hình học 10 Nâng cao Cho (G) là trọng tâm tam giác (ABC). Đặt (overrightarrow {CA}  = overrightarrow a ,,,overrightarrow {CB}  = overrightarrow b ). Biểu thị vec tơ (overrightarrow {AG} ) theo hai vec tơ (overrightarrow a ) và (overrightarrow b ) …

Giải SBT Bài 11, 12, 13, 14 trang 16, 17 SBT Hình học 10 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 1 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao Cho tam giác đều (ABC) có cạnh (a). Độ dài của tổng hai vec tơ (overrightarrow {AB} ) và (overrightarrow {AC} ) bằng bao nhiêu? A. (2a;)    …

Giải SBT Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao – Chương 1Read More »