Giai SBT ly 6 chuong 2

Học Giải Sách bài tập Lý 6 – Bài 28 – 29. Sự sôi

Giải Sách bài tập Lý 6 – Bài 28 – 29. Sự sôi —- Bài 28-29.1 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 6.Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào là của sự sôi?A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào.B. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất …

Học Giải Sách bài tập Lý 6 – Bài 28 – 29. Sự sôiRead More »

Học Giải Sách bài tập Lý 6 – Bài 26 – 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Giải Sách bài tập Lý 6 – Bài 26 – 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ —- Bài 26-27.1 trang 76 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 6.Trong các đặc điếm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi?A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất …

Học Giải Sách bài tập Lý 6 – Bài 26 – 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụRead More »

Học Giải Sách bài tập Lý 6 – Bài 22. Nhiệt kế. Thang nhiệt độ

Giải Sách bài tập Lý 6 – Bài 22. Nhiệt kế. Thang nhiệt độ —- Bài 22.1 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6.Nhiệt kế nào dưới đây có thể đùng để đo nhiệt độ của băng phiến đang nóng chảy?A. Nhiệt kế rượu. B. Nhiệt kế y tế.C. Nhiệt kế thủy ngân.D. …

Học Giải Sách bài tập Lý 6 – Bài 22. Nhiệt kế. Thang nhiệt độRead More »

Học Giải Sách bài tập Lý 6 – Bài 24 – 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Sách bài tập Lý 6 – Bài 24 – 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc —- Bài 24-25.1 trang 73 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6.Trong các hiện tượng sau đấy, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?A. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước.B. Đốt …

Học Giải Sách bài tập Lý 6 – Bài 24 – 25. Sự nóng chảy và sự đông đặcRead More »

Học Giải Sách bài tập Lý 6 – Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Giải Sách bài tập Lý 6 – Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt —- Bài 21.1 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6.Tại sao khi rót nước nóng ra khỏi phích nước bình thủy), rồi đậy nút lại ngay thì nút hay bị bật ra? Làm thế nào …

Học Giải Sách bài tập Lý 6 – Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệtRead More »