Giai sbt Ly 12 nc

Chương I: Động lực học vật rắn – Giải Sách bài tập Lý lớp 12 nâng cao

Câu 1.1 trang 5 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao. Chọn đáp án đúng. Một bánh xe có đường kính 50cm, khi quay được một góc (60^0) quanh trục thì một điểm trên vành bánh xe đi được đoạn đường là A. 13,1 cm B. 26,2 cm C. 6,28 cm D. 3,14 cm. …

Chương I: Động lực học vật rắn – Giải Sách bài tập Lý lớp 12 nâng caoRead More »

Chương II: Dao động cơ – Giải Sách bài tập Lý lớp 12 nâng cao

Câu 2.1 trang 12 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao. Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi A. li độ có độ lớn cực đại B. gia tốc có độ lớn cực đại C. li độ bằng 0 D. pha cực đại Giải Chọn đáp …

Chương II: Dao động cơ – Giải Sách bài tập Lý lớp 12 nâng caoRead More »

Chương III: Sóng cơ – Giải Sách bài tập Lý lớp 12 nâng cao

Câu 3.1 trang 21 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao. Sóng ngang là sóng A. lan truyền theo phương nằm ngang. B. trong đó có các phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang. C. trong đó các phần tử sóng dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. D. …

Chương III: Sóng cơ – Giải Sách bài tập Lý lớp 12 nâng caoRead More »

Chương IV: Dao động và sóng điện từ – Giải Sách bài tập Lý lớp 12 nâng cao

Câu 4.1 trang 25 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao. Tìm phát biểu sai về năng lượng trong mạch dao động LC. A. Năng lượng của mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm B. Năng lượng …

Chương IV: Dao động và sóng điện từ – Giải Sách bài tập Lý lớp 12 nâng caoRead More »