Giai sbt Ly 11 nc

Chương VII: Mắt và Các dụng cụ quang – Giải Sách bài tập Lý lớp 11 nâng cao

Bài 7.36 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng cao Cho hai thấu kính hội tụ ({L_1},{L_2}) có cùng tiêu cự là 3 cm, được ghép đồng trục, cách nhau một đoạn a = 2 cm. Tìm vị trí của vật AB để ảnh cho bởi hệ thấu kính có độ lớn …

Chương VII: Mắt và Các dụng cụ quang – Giải Sách bài tập Lý lớp 11 nâng caoRead More »

Chương VI: Khúc xạ ánh sáng – Giải Sách bài tập Lý lớp 11 nâng cao

Bài trắc nghiệm bài 6.1 trang 70 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng cao 1. Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới A. luôn luôn lớn hơn 1. B. luôn luôn nhỏ hơn 1. C. tùy thuộc vận tốc của ánh sáng trong hai môi trường. D. …

Chương VI: Khúc xạ ánh sáng – Giải Sách bài tập Lý lớp 11 nâng caoRead More »