Giai SBT hoa 10 chuong 7

Bài 39: Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài tập trắc nghiệm 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30 7.25.  Người ta đã sử dụng nhiệt của phản ứng đốt cháy than đá để nung vôi :   Biện pháp kĩ thuật nào sau đây không được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng nung vôi ? A. Đập nhỏ đá vôi với kích thước …

Bài 39: Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »

Bài 38: Cân bằng hóa học – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài 7.11 trang 77 Cho PTHH : Hãy cho biết những cặp yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học trên ? A. Nhiệt độ và nồng độ. B. Áp suất và nồng độ C. Nồng độ và chất xúc tác. D. Chất xúc tác và nhiệt độ. …

Bài 38: Cân bằng hóa học – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »

Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài tập trắc nghiệm 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 trang 74 7.1.  Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí oxi từ muối kali clorat. Người ta sử dụng cách nào sau đây nhằm mục đích tăng tốc độ phản ứng ? A. Nung kali clorat tinh thể ở nhiệt độ cao. B. …

Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »