Giai SBT hoa 10 chuong 3

Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài 3.7 trang 27 Điện tích của electron và điện tích của proton (tính ra culông, C) bằng bao nhiêu ? Hãy cho biết tên gọi và kí hiệu của các điện tích đó ? Lời giải: Điện tích của electron :qe= -1,602.10-19 c. Điện tích của proton :qp= =1.602.10-19 c. Các điện tích nhỏ bé đó …

Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »

Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài 3.46 trang 32 SBT Hóa 10  a) Tinh thể nguyên tử được cấu tạo từ các ion, nguyên tử hay phân tử ? b)Hãy cho biết loại liên kết trong tinh thể nguyên tử. c) Hãy cho biết các thí dụ về tinh thể nguyên tử. d)Hãy cho biết tính chất chung của các …

Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »

Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài tập trắc nghiệm 3.51 -3.58 trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 3.51. Số oxi hoá của mangan (Mn) trong hợp chất (KMnO_4) là A.+1.                         B.-1. C.-5.                         D.+7. 3.52. Những nguyên tố có cùng hoá trị trong các hợp chất …

Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »