Giai SBT chuong 9 hoa 12

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 43 Hóa 12 Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Bài 9.1, 9.2, 9.3 trang 101 9.1. Trong số các nguồn năng lượng sau đây, nhóm các nguồn năng lượng nào được coi là năng lượng “sạch” ? A. Điện hạt nhân, năng lượng thủy triều. B. Năng lượng gió, năng lượng thủy triều. C. Năng lượng nhiệt điện, năng lượng địa nhiệt. D. Năng lượng …

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 43 Hóa 12 Hóa học và vấn đề phát triển kinh tếRead More »

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 44: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Bài 9.8, 9.9 trang 102 SBT Hóa 12 9.8. Người hút thuốc lá nhiều thường mắc các bệnh nguy hiểm về đường hô hấp. Chất gây hại chủ yếu có trong thuốc lá là  A. becberin.                                 B. nicotin C. axit …

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 44: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘIRead More »

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 45. Hóa học và vấn đề môi trường

Bài 9.15, 9.16, 9.17, 9.18 trang 103 SBT Hóa 12 9.15. Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây ? A. Khí clo.                                            B. Khí cacbonic. C. Khí cacbon oxit.                                D. Khí hiđro clorua 9.16. Mưa axit chủ yếu là do những chất sinh ra trong …

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 45. Hóa học và vấn đề môi trườngRead More »