Giai SBT chuong 8 hoa 12

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 42. Luyện tập . Nhận biết một số chất vô cơ

Bài 8.15, 8.16 trang 98 SBT Hóa 12 8.15. Để phân biệt các dung dịch: ZnCl2, MgCl2, CaCl2 và  AlCl3 đựng trong các lọ riêng biệt có thể dùng A. dung dịch NaOH và dung dịch NH3.  B. quỳ tím C. dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3. D. natri kim loại. 8.16. Để phân biệt các dung …

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 42. Luyện tập . Nhận biết một số chất vô cơRead More »