Giai sbt chuong 7 Ly 11 cb

Bài 28: Lăng kính – Giải sách bài tập Vật lý lớp 11 cơ bản

Bài 28.1 trang 75 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11. Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải. (Các kí hiệu có ý nghĩa như ở bài học). 1. Góc lệch của tia sáng tạo bởi lăng kính trong trường hợp tổng quát có biểu …

Bài 28: Lăng kính – Giải sách bài tập Vật lý lớp 11 cơ bảnRead More »

Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính – Giải sách bài tập Vật lý lớp 11 cơ bản

Bài 30.1 trang 82 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11. Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phai để có một phát biểu đầy đủ và đúng. 1. Trong một hệ thấu kính ghép 2. Ảnh tạo bởi thấu kính trước sẽ 3. Ảnh ảo …

Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính – Giải sách bài tập Vật lý lớp 11 cơ bảnRead More »

Bài 29: Thấu kính mỏng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 11 cơ bản

Bài 29.1 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11. Ghép mỗi nội dung ở cột bên tráivới nội dung tương ứng ở cột bên phải để có một phát biểu đầy đủ và đúng. 1. Tia sáng truyền tới quang tâm của hai loại thấu kính hội tụ và phân kì đều 2. …

Bài 29: Thấu kính mỏng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 11 cơ bảnRead More »