Giai SBT chuong 6 dai so 10 nang cao

Bài 1. Góc và cung lượng giác – Giải SBT chương 6 Đại số 10 nâng cao

Câu 6.1 trang 195 SBT Đại số 10 Nâng cao. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? a) Góc lượng giác (left( {Ou,Ov} right)) có số đo dương thì mọi góc lượng giác cùng tia đầu, tia cuối với nó có số đo dương. b) Góc lượng giác (left( …

Bài 1. Góc và cung lượng giác – Giải SBT chương 6 Đại số 10 nâng caoRead More »

Bài 3. Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt – Giải SBT chương 6 Đại số 10 nâng cao

Câu 6.32 trang 200 SBT Đại số 10 Nâng cao. Đơn giản biểu thức: a) (cos left( {alpha – dfrac{pi }{2}} right) + sin left( {alpha – pi } right);) b) (cos left( {pi – alpha } right) + sin left( {alpha + dfrac{pi }{2}} right);) c) (cos left( {dfrac{pi }{2} – alpha } right) + …

Bài 3. Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt – Giải SBT chương 6 Đại số 10 nâng caoRead More »

Bài 2. Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác – Giải SBT chương 6 Đại số 10 nâng cao

Câu 6.21 trang 198 SBT Đại số 10 Nâng cao. Xác định dấu của (sin alpha ,cos alpha ,tan alpha ), biết (pi < alpha < dfrac{{3pi }}{2};) (dfrac{{3pi }}{2} < alpha < dfrac{{7pi }}{4};) (dfrac{{7pi }}{4} < alpha < 2pi ;) (2pi < alpha < 2,5pi ;) (3pi < alpha < dfrac{{10pi }}{3};) (dfrac{{5pi }}{2} …

Bài 2. Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác – Giải SBT chương 6 Đại số 10 nâng caoRead More »

Bài 4. Một số công thức lượng giác – Giải SBT chương 6 Đại số 10 nâng cao

Câu 6.42 trang 204 SBT Đại số 10 Nâng cao. a) Viết (dfrac{pi }{{12}} = dfrac{pi }{3} – dfrac{pi }{4};dfrac{pi }{{12}} = dfrac{1}{2}.dfrac{pi }{6},) rồi dùng công thức cộng, công thức nhân đôi để tìm các giá trị lượng giác sin, côsin, tang của góc (dfrac{pi }{{12}}) bằng hai cách khác nhau và đối chiếu các …

Bài 4. Một số công thức lượng giác – Giải SBT chương 6 Đại số 10 nâng caoRead More »