Giai SBT chuong 4 hinh hoc 8

Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8

Bài 58 trang 149 SBT Toán 8 tập 2 Tính diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều theo các kích thước cho ở hình 145. Hướng dẫn giải: Hình vẽ đã cho là hình chóp có ba mặt xung quanh và mặt đáy là các tam giác đều bằng nhau có cạnh là …

Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8Read More »

Bài 9: Thể tích của hình chóp đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8

Bài 62 trang 150 SBT Toán 8 tập 2 Một hình chóp tứ giác đều và một lăng trụ đứng tứ giác đều như hình 147 dưới đây (cạnh đáy và chiều cao bằng nhau): Nếu thể tích lăng trụ là V thì thể tích hình chóp là: A. V B. ({V over 2}) C. …

Bài 9: Thể tích của hình chóp đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8Read More »

Ôn tập Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều – Hình học SBT Toán 8

Bài 73 trang 153 SBT Toán 8 tập 2 Xét hình lập phương (h.155). Hãy chỉ ra: a. Hai đường thẳng cắt nhau; b. Hai đường thẳng song song ; c. Hai đường thẳng không cắt nhau và không nằm trong một mặt phẳng; d. Đường thẳng nằm trong mặt phẳng; e. Đường thẳng không …

Ôn tập Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều – Hình học SBT Toán 8Read More »

Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8

Bài 56 trang 149 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 Hình chóp tứ giác đều S.ABCD (h.144) có các mặt bên là những tam giác đều, AB = 8m, O là trung điểm của AC. Độ dài đoạn SO là: A. (8sqrt 2 )m B. (6m) C. (sqrt {32} m) D. 4m Hãy …

Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8Read More »