Giai SBT chuong 4 dai so 8

Ôn tập chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8

Bài 71 trang 61 Cho các bất đẳng thức (a > b;a < b;c > 0;c < 0;a + c < b + c;a + c > b + c;ac < bc;ac > bc) Hãy đặt các bất đẳng thức thích hợp vào chỗ trống (…) trong câu sau: Nếu ……………………, và ……………………… thì ………………………… …

Ôn tập chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8Read More »

Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối – Chương 4 đại số SBT Toán 8

Bài 65 trang 59 SBT Toán 8 tập 2 Giải các phương trình: a. (left| {0,5x} right| = 3 – 2x) b. (left| { – 2x} right| = 3x + 4) c. (left| {5x} right| = x – 12) d. (left| { – 2,5x} right| = 5 + 1,5x) HD giải: a. Ta có: (left| {0,5x} …

Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối – Chương 4 đại số SBT Toán 8Read More »