Giai SBT chuong 4 dai so 7

Bài 4: Đơn thức đồng dạng – Chương 4 đại số SBT Toán 7

Bài 4: Đơn thức đồng dạng – Lời giải bài 19 trang 21; bài 20, 21, 22, 23 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Bài 19 trang 21 SBT Toán lớp 7 Hãy sắp xếp các đơn thức sau thành nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau: ( – 5{{rm{x}}^2}yz;) …

Bài 4: Đơn thức đồng dạng – Chương 4 đại số SBT Toán 7Read More »

Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số – Chương 4 đại số SBT Toán 7

Bài 1 trang 18 SBT Toán 7 tập 2 Viết biểu thức đại số để diễn đạt các ý sau: a) Tổng của a và b bình phương. b) Tổng các bình phương của a và b c) Bình phương của tổng a và b. Giải a) (a + {b^2}) b) ({a^2} + {b^2}) c) …

Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số – Chương 4 đại số SBT Toán 7Read More »

Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số – Chương 4 đại số SBT Toán 7

Bài 6 trang 19 SBT Toán lớp 7 tập 2 Cho biểu thức (5{{rm{x}}^2} + 3{rm{x}} – 1). Tính giá trị của biểu thức tại: a) x = 0 b) x =  – 1 c) (x = {1 over 3}) HD Giải: a) Thay x = 0 vào biểu thức ta có: $${5.0^2} + 3.0 – …

Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số – Chương 4 đại số SBT Toán 7Read More »

Bài 3: Đơn thức – Chương 4 đại số SBT Toán 7

Câu 3.1, 3.2 trang 21 SBT Toán lớp 7 tập 2 Câu 3.1 Tính các đơn thức sau và tìm bậc của đơn thức thu được: a) (4{rm{x}}{{rm{y}}^2}) và ( – {3 over 4}{left( {{x^2}y} right)^3}) b) ({1 over 6}x{left( {2{y^3}} right)^2}) và ( – 9{{rm{x}}^5}y) Bài giải: a) ( – 3{{rm{x}}^7}{y^5}), đơn thức có bậc là 12. b) ( – 6{{rm{x}}^6}{y^7}), …

Bài 3: Đơn thức – Chương 4 đại số SBT Toán 7Read More »