Giai SBT chuong 3 so hoc 6

Ôn tập chương 3: Phân số – số học Chương 3 SBT Toán 6 tập 2

Bài 151 trang 40 SBT Toán 6 tập 2 Tìm số nguyên x, biết rằng: $$4{1 over 3}.left( {{1 over 6} – {1 over 2}} right) le x le {2 over 3}.left( {{1 over 3} – {1 over 2} – {3 over 4}} right)$$ Giải $$4{1 over 3}.left( {{1 over 6} – {1 over 2}} …

Ôn tập chương 3: Phân số – số học Chương 3 SBT Toán 6 tập 2Read More »