Giai sbt chuong 3 Ly 9

Bài 40 – 41. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ – Giải sách bài tập Vật lý lớp 9

Bài 40-41.1 trang 82 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9. Hình 40-41.1 cho biết PQ là mặt phân cách giữa không khí và nước, I là điểm tới, SI là tia tới, IN là pháp tuyến. Cách vẽ nào biểu diễn đúng hiện tượng khúc xạ của tia sáng khi đi từ không khí …

Bài 40 – 41. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ – Giải sách bài tập Vật lý lớp 9Read More »

Bài 42 – 43. Thấu kính hội tụ. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ – Giải sách bài tập Vật lý lớp 9

Bài 42-43.1 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9. Đặt một điểm sáng S trước một thấu kính hội tụ và nằm trong khoảng tiêu cực (hình 42-43.1). Dựng ảnh S’ của điểm S qua thấu kính đã cho. S’ là ảnh thật hay ảnh ảo? Trả lời: S’ tạo ra từ ảnh s là …

Bài 42 – 43. Thấu kính hội tụ. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ – Giải sách bài tập Vật lý lớp 9Read More »

Bài 44 – 45. Thấu kính phân kì. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì – Giải sách bài tập Vật lý lớp 9

Bài 44-45.1 trang 91 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9. Đặt một điểm sáng S nằm trước thấu kính phân kì như hình 44-45.1 a. Dựng ảnh S’ của S tạo bởi kính đã cho. b. S’ là ảnh thật hay ảnh ảo ? Vì sao ? Trả lời: a) Hình dưới đây: b) S’ là …

Bài 44 – 45. Thấu kính phân kì. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì – Giải sách bài tập Vật lý lớp 9Read More »

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh – Giải sách bài tập Vật lý lớp 9

Bài 47.1 trang 95 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9. Ảnh của một vật trên màn hứng trong máy ảnh bình thường là: A. ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. B. ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. C. ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ …

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh – Giải sách bài tập Vật lý lớp 9Read More »

Bài 48. Mắt – Giải sách bài tập Vật lý lớp 9

Bài 48.1 trang 98 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9. Câu nào sau đây là đúng ? A. Mắt hoàn toàn không giống với máy ảnh. B. Mắt hoàn toàn giống với máy ảnh. C. Mắt tương đối giống với máy ảnh, nhưng không tinh vi bằng máy ảnh. D. Mắt tương đối giống …

Bài 48. Mắt – Giải sách bài tập Vật lý lớp 9Read More »