Giai sbt chuong 3 Ly 7

Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 17.1 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Có các vật sau: bút chì vỏ gỗ, bút bi vỏ nhựa, lưỡi kéo cắt giấy chiếc thìa kim loại, lược nhựa, mảnh giấy. Dùng mảnh vải khô cọ lần lượt các vật này rồi đưa từng vật đó lại gần các vụn giấy. …

Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 18: Hai loại điện tích – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 18.1 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Trong một thí nghiệm, khi đưa một đầu thước nhựa dẹt lại gần quả cầu bằng nhựa xốp được treo bằng sợi chỉ, quả cầu nhựa xốp bị đẩy ra xa (hình 18.1). Câu kết luận nào sau đây là đúng? A. Quả cầu …

Bài 18: Hai loại điện tích – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 20.1 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây: a)Các điện tích có thể dịch chuyển qua… b)Các điện tích không thể dịch chuyển qua… c) Kim loại là chất dẫn điện vì trong đó có các… có thể …

Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 19: Dòng điện – Nguồn điện – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 19.1 trang 41 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Điền các từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau: a) Dòng điện là dòng … b) Hai cực của mỗi pin hay acquy là các cực … của nguồn điện đó c) Dòng điện có thể chạy lâu …

Bài 19: Dòng điện – Nguồn điện – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 21.1 trang 48 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên phải với một điểm ở cột trái trong bảng dưới đây để chỉ ra sự tương ứng giữa mỗi bộ phận mạch điện và kí hiệu sơ đồ của nó. Trả lời: – Bóng đèn-4 …

Bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 23.1 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút A. các vụn nhôm B. các vụn sắt C. các vụn đồng D. các vụn giấy viết Giải => Chọn B Bài 23.2 …

Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 26.1 trang 63 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không? a) Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạch b) Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch c) Giữa hai cực cửa một pin là …

Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 27.1 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Các nguồn điện, các công tắc, các bóng đèn, các ampe kế và các dây dẫn là như nhau trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây (hình 27.1). Hãy so sánh số chỉ của ampe kế trong các sơ đồ này. Trả …

Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »