Giai SBT chuong 3 hoa 9

Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat – Giải sách bài tập Hóa 9

Bài 29.1 trang 37 SBT Hóa học 9 Trộn dung dịch X với dung dịch Y, Thấy xuất hiện kết tủa. Dung dịch X, Y là : A. NaOH và K2SO4;                  B. K2CO3 và Ba(N03)2; C. KCl và Ba(N03)2 ;                  D. Na2C03 và KN03 Đáp án B.  K2CO3 và Ba(N03)2 —–> 2KN03  + BaCO3 ( downarrow ) Bài 29.2 Dẫn khí …

Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat – Giải sách bài tập Hóa 9Read More »

Bài 28: Các oxit của cacbon – Giải sách bài tập Hóa 9

Bài 28.1 trang 34 Hóa học 9 Có 4 lọ đựng 4 khí riêng biệt : oxi, hiđro, clo và cacbon đioxit. Dựa vào tính chất của các chất, làm thế nào để nhận biết được mỗi khí trên ? Trả lời: – Bình nào có khí màu vàng lục là khí Cl2. – Lần lượt …

Bài 28: Các oxit của cacbon – Giải sách bài tập Hóa 9Read More »