Giai SBT chuong 3 hinh hoc 11 nang cao

Bài 5: Khoảng cách – Giải SBT Hình học 11 nâng cao

Câu 56 trang 125 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho tứ diện ABCD có (BC = B{rm{D}} = AC = A{rm{D}};AB = a,C{rm{D}} = asqrt 3 ). Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD, IJ = a. a) Chứng minh rằng IJ là đường vuông góc chung …

Bài 5: Khoảng cách – Giải SBT Hình học 11 nâng caoRead More »

Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc – Giải SBT Hình học 11 nâng cao

Câu 46 trang 123 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Trong mặt phẳng (P), cho hình thoi ABCD với (AB = a,AC = {{2{rm{a}}sqrt 6 } over 3}). Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P) tại giao điểm tại O của hai đường chéo hình thoi, ta lấy điểm S sao …

Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc – Giải SBT Hình học 11 nâng caoRead More »

Bài tập trắc nghiệm chương III – Giải SBT Hình học 11 nâng cao

Câu 1. Chỉ ra mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. A. Ba vectơ đồng phẳng là ba vectơ cùng nằm trong một mặt phẳng; B. Ba vectơ (overrightarrow a ,overrightarrow b ,overrightarrow c ) đồng phẳng thì có (overrightarrow c  = moverrightarrow a  + noverrightarrow b ) với m, n là các số duy …

Bài tập trắc nghiệm chương III – Giải SBT Hình học 11 nâng caoRead More »

Ôn tập chương III Quan hệ vuông góc – Giải SBT Hình học 11 nâng cao

Câu 71 trang 128 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, A1D1 của hình hộp ABCD.A1B1C1D1. a) Xác định giao điểm P và Q của mặt phẳng (CMN) với các đường thẳng B1C1 và DB1. b) Hãy biểu thị các vectơ (overrightarrow {AP} ,overrightarrow …

Ôn tập chương III Quan hệ vuông góc – Giải SBT Hình học 11 nâng caoRead More »