Giai SBT chuong 3 giai tich 12 nang cao

Ôn tập chương III – Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Hãy chọn một trong bốn phương án đã cho để được khẳng định đúng. Câu 3.55  (A) (fleft( x right) = {e^{2x}})                 (B) (fleft( x right) = 2x{e^{{x^2}}})                (C) (fleft( x right) = {{{e^{{x^2}}}} over {2x}})               (D) (fleft( x right) = {x^2}{e^{{x^2}}} – 1) Giải Chọn B ————————————————————— Câu 3.56  Cho …

Ôn tập chương III – Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Bài 4: Một số phương pháp tính tích phân – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 3.38 a) Cho a > 0. Chứng minh rằng          (intlimits_alpha ^beta  {{{dx} over {{x^2} + {a^2}}} = {1 over a}left( {r – k} right)} ) trong đó r và k là các số thực thỏa mãn ({rm{tan}}r = {beta  over a},tan k = {alpha  over a}) b) Tính (intlimits_0^{{pi  over 2}} {{{dx} …

Bài 4: Một số phương pháp tính tích phân – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Bài: 5; 6. Một số ứng dụng hình học của tích phân – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 3.42 a) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y = sin x), trục hoành, trục tung và đường  thẳng (x = 2pi )                                                   b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số (y = 2 – x,y = {x^2}) và trục hoành trong miền (x ge 0) Giải …

Bài: 5; 6. Một số ứng dụng hình học của tích phân – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Bài 2: Một số phương pháp tìm nguyên hàm – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 3.20 Giả sử khi áp dụng công thức nguyên hàm từng phần, ta dẫn đến                (int {fleft( x right)} dx = aGleft( x right) – bint {fleft( x right)} dx) Với (b ne 1) Chứng minh rằng                                 (int {fleft( x right)} dx = {{aGleft( x right)} over {b …

Bài 2: Một số phương pháp tìm nguyên hàm – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng caoRead More »