Giai sbt chuong 2 Ly 8

Bài 21: Nhiệt năng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 8

Bài 21.1 trang 57 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng? A.Nhiệt độ B. Nhiệt năng C. Khối lượng D. Thế tích Giải => Chọn C. Khối lượng Bài 21.2 trang …

Bài 21: Nhiệt năng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 8Read More »

Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? – Giải sách bài tập Vật lý lớp 8

Bài 20.1 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra? A.Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước. B.Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo …

Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? – Giải sách bài tập Vật lý lớp 8Read More »

Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào? – Giải sách bài tập Vật lý lớp 8

Bài 19.1 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp? A.Vì khi mới thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại. B.Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi …

Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào? – Giải sách bài tập Vật lý lớp 8Read More »

Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt – Giải sách bài tập Vật lý lớp 8

Bài 23.1 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào? A.Chỉ ở chất lỏng. B.Chỉ ở chất khí. C. Chỉ ở chất lỏng và chất khí. D. Ớ các chất lỏng, chất khí và chất rắn. Giải: => Chọn C. Chỉ ở chất …

Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt – Giải sách bài tập Vật lý lớp 8Read More »

Bài 22: Dẫn nhiệt – Giải sách bài tập Vật lý lớp 8

Bài 22.1 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn sau đây, cách nào là đúng ? A.Đồng, nước, thủy tinh, không khí. B.Đồng, thủy tinh, nước, không khí. C. Thủy tinh, đồng, nước, không khí. D. Không khí, …

Bài 22: Dẫn nhiệt – Giải sách bài tập Vật lý lớp 8Read More »

Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt – Giải sách bài tập Vật lý lớp 8

Bài 25.1 trang 67 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Hãy so sánh nhiệt độ cuối cùng của ba miếng kim loại trên. A.Nhiệt độ của ba miếng bằng nhau. B.Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, …

Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt – Giải sách bài tập Vật lý lớp 8Read More »

Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 8

Bài 24.1 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Có bốn hình A, B, C, D đều đựng nước ở cùng một nhiệt độ. Sau khi dùng các đèn cồn giống hệt nhau để đun các bình này trong 5 phút (H.24.1) người ta thấy nhiệt độ của nước trong các bình trở …

Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 8Read More »

Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu – Giải sách bài tập Vật lý lớp 8

Bài 26.1 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ “năng suất tỏa nhiệt” sau đây, mệnh đề nào đúng ? A.Năng suất tỏa nhiệt của động cơ nhiệt. B.Năng suất tỏa nhiệt của nguồn điện, C. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. D. …

Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu – Giải sách bài tập Vật lý lớp 8Read More »