Giai SBT chuong 2 hinh hoc 8

Ôn tập chương 2 – Đa giác. Diện tích đa giác – SBT Toán 8

Câu 51 trang 166 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 Cho tam giác ABC với ba đường cao AA’, BB’, CC’. Gọi H là trực tâm của tam giác đó. Chứng minh rằng ({{HA’} over {AA’}} + {{HB’} over {BB’}} + {{HC’} over {CC’}} = 1) Giải:  (eqalign{  & {S_{HBC}} + {S_{HAC}} + …

Ôn tập chương 2 – Đa giác. Diện tích đa giác – SBT Toán 8Read More »

Bài 3: Diện tích tam giác – Chương 2 Hình học SBT Toán 8

Câu 25 trang 159 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 Hai đường chéo của hình chữ nhật chia hình chữ nhật thành bốn tam giác. Diện tích của các tam giác đó có bằng nhau không ? Vì sao ? Giải:   Gọi O là giao điểm hai đường chéo hình chữ nhật …

Bài 3: Diện tích tam giác – Chương 2 Hình học SBT Toán 8Read More »

Bài 4: Diện tích hình thang – Chương 2 Hình học SBT Toán 8

Câu 32 trang 161 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1- Tính x, biết đa giác ở hình 188 có diện tích là 3375 m2. Giải:  Hình đa giác đã cho gồm một hình thang và một hình tam giác. Diện tích phần hình thang là S1, tam giác là S2 ({S_1} = {{50 …

Bài 4: Diện tích hình thang – Chương 2 Hình học SBT Toán 8Read More »

Bài 6: Diện tích đa giác – Chương 2 Hình học SBT Toán 8

Câu 47 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích đa giác ABCDE (BE // CD) (h.189) Giải: Chia đa giác ABCDE thành ∆ ABE và hình thang vuông BEDC. Kẻ AH ⊥ BE. Dùng thước chia khoảng đo độ …

Bài 6: Diện tích đa giác – Chương 2 Hình học SBT Toán 8Read More »