Giai SBT chuong 2 hinh hoc 7

Bài 6: Tam giác cân – Chương 2 Hình học SBT Toán 7

Bài 67 trang 147 SBT Toán lớp 7 tập 1 a) Tính góc ở đáy của một tam giác cân biết góc ở đỉnh bằng 50°, bằng a ° b) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 50°, bằng a° HD giải: a) Vì tam giác cân có hai …

Bài 6: Tam giác cân – Chương 2 Hình học SBT Toán 7Read More »

Bài 7: Định lí Pi-ta-go – Chương 2 Hình học SBT Toán 7

Bài 82 trang 149 SBT Toán lớp 7 tập 1 Tính cạnh góc vuông của một tam giác vuông biết cạnh huyền bằng 13cm, cạnh góc vuông kia bằng 12cm. Bài giải: Giả sử ∆ABC có (widehat A = 90^circ ), BC = 13cm, AC = 12cm Theo định lý Pytago, ta có: (B{C^2} = A{B^2} …

Bài 7: Định lí Pi-ta-go – Chương 2 Hình học SBT Toán 7Read More »

Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông – Chương 2 Hình học SBT Toán 7

Bài 93 trang 151 SBT Toán 7 tập 1 Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AD vuông góc với BC. Chứng minh rằng AD là tia phân giác của góc A. Xét tam giác vuông ADB và ADC, ta có:           (widehat {A{rm{D}}B} = widehat {A{rm{D}}C} = 90^circ ) …

Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông – Chương 2 Hình học SBT Toán 7Read More »

Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc (gcg) – Chương 2 Hình học SBT Toán 7

Bài 49 trang 144 sách bt Toán 7 tập 1 Vẽ tam giác ABC biết (widehat B = 90^circ ,BC = 2cm,widehat C = 60^circ ). Sau đó đo AC để kiểm tra rằng AC = 4cm. Giải: AC = 4cm. Bài 50 trang 144 Tìm các tam giác bằng nhau ở hình dưới (không …

Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc (gcg) – Chương 2 Hình học SBT Toán 7Read More »