Giai SBT chuong 2 dai so 7

Bài 6: Mặt phẳng tọa độ – Chương 2 đại số SBT Toán 7

Bài 44 trang 74: a) Viết tọa độ các điểm M, N, P, Q trong hình 5. b) Em có nhận xét gì về tọa độ của các cặp điểm M và N, P và Q. a) Ta có: M(2;3), N(3;2), P(0;-3), Q (-3;0). b) Hoành độ điểm M là trung độ điểm N. Tung độ …

Bài 6: Mặt phẳng tọa độ – Chương 2 đại số SBT Toán 7Read More »

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) – Chương 2 đại số SBT Toán 7

Bài 53 trang 77: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số: a) y = 2x                       b) y= 4x c) y = -0,5x                   d) y = -2x Giải: a) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x Đồ thị hàm số …

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) – Chương 2 đại số SBT Toán 7Read More »

Ôn tập chương 2 – Hàm số và đồ thị đại số SBT Toán 7

Bài 63 trang 82: Một tạ nước biển chứa 2,5kg muối. Hỏi 300g nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối? Trả lời:  Ta có: 2,5kg  = 2500g;  1 tạ = 100000g Gọi x(g) là lượng muối có trong 300g nước biển. Vì lượng nước biển và lượng nước muối chứa trong đó là hai đại lượng …

Ôn tập chương 2 – Hàm số và đồ thị đại số SBT Toán 7Read More »

Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch – Chương 2 đại số SBT Toán 7

Bài 25 trang 70: Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không, nếu: Lời giải: a) xy = 2.36 = 3.24 = 6. 12 = 8.9 = 9.8 = 72 Vậy hai đại lượng x,y trong bảng a là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. b) x.y = 1. 60 = …

Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch – Chương 2 đại số SBT Toán 7Read More »