Giai sbt chuong 1 Ly 7

Bài 2: Sự truyền ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 2: Sự truyền ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7 Bài 2.1 trang 6 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Tại một điểm c trong một hộp kín có một bóng đèn điện nhỏ đang sáng (hình 2.1). a) Một người đặt mắt ở gần lỗ nhỏ A trên …

Bài 2: Sự truyền ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 1: Nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 1: Nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7 Bài 1.1 trang 3 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Vì sao ta nhìn thấy một vật? A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật. B. Vì mắt ta phát ra các tia …

Bài 1: Nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7 Bài 4.1 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Trên hình 4.1 vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng. Góc tạo bởi SI với mặt gương bằng 30°. Hãy vẽ tiếp tia phản …

Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 3: Ứng dụng định luật bảo toàn của ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 3: Ứng dụng định luật bảo toàn của ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7 Bài 3.1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực? A. Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của …

Bài 3: Ứng dụng định luật bảo toàn của ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7 Bài 5.1 trang 15 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng? A. Hứng được trên màn hình …

Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »