Giai SBT chuong 1 hoa 8

Giải sách bài tập Hóa 8: Bài 10 Hóa trị

Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) : là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử), được xác định theo hóa trị của H được chọn làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị. Bài 10.1 trang 14 SBT: Chép vào vở bài …

Giải sách bài tập Hóa 8: Bài 10 Hóa trịRead More »

Giải sách bài tập Hóa 8: Bài 11 Luyện tập 2

Bài 11.1 SBT Hóa 8 trang 15: Viết sơ đồ công thức các hợp chất sau: H2S, PH3, CO2, SO3 Giải:  Bài 11.2: Cho biết công thức hoá học hợp chất của nguyên tố X với nhóm (SO4) và hợp chất của nhóm nguyên tử Y với H như sau : X2(SO4)3 ; H3Y. Hãy chọn công thức …

Giải sách bài tập Hóa 8: Bài 11 Luyện tập 2Read More »

Giải sách bài tập Hóa 8: Bài 8 Luyện tập 1

Bài 8.1 trang 9 SBT Hóa 8: Cho biết sơ đồ nguyên tử một số nguyên tố như sau : Hãy viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố (xem bảng 1, phần phụ lục). Trả lời  8.1. Từ sơ đồ nguyên tử ta biết được Nguyên tử Số trong …

Giải sách bài tập Hóa 8: Bài 8 Luyện tập 1Read More »