Giai SBT chuong 1 hinh hoc 12 nang cao

Bài 4. Thể tích của khối đa diện Bài 41 – 54 – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng cao

Bài 4. Thể tích của khối đa diện Bài 41 – 54 – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng cao Bài 41 Cho khối lăng trụ tam giác (ABC.A’B’C’) có cạnh đáy bằng a, chiều cao bằng h. Tính thể tích khối chóp A.BC’A’. Giải (h.26) Cách 1. (AC//A’C’ Rightarrow AC//left( {BC’A’} right).) Gọi I là trung điểm …

Bài 4. Thể tích của khối đa diện Bài 41 – 54 – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng caoRead More »

Ôn tập chương I: Khối đa diện và thể tích của chúng – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng cao

Ôn tập chương I: Khối đa diện và thể tích của chúng – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng cao Bài 55 trang 12 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Cho phép dời hình f . Biết rằng có một điểm I duy nhất sao cho f biến I thành chính nó, ngoài ra hợp thành của f với chính …

Ôn tập chương I: Khối đa diện và thể tích của chúng – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng caoRead More »

Bài 4. Thể tích của khối đa diện Bài 22 – 30 – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng cao

Bài 4. Thể tích của khối đa diện Bài 22 – 30 – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng cao ———– Bài 22 trang 8 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao – Chương 1 Cho khối hộp H có tâm I. Chứng minh rằng nếu (mpleft( alpha  right))chia H thành hai phần có thể tích …

Bài 4. Thể tích của khối đa diện Bài 22 – 30 – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng caoRead More »

Bài 3. Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng cao

Bài 3. Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng cao Bài 16 trang 8 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Cho phép vị tự V tâm O tỉ số (k ne 1) và phép vị tự V’tâm O’ tỉ số k’. Chứng minh rằng nếu …

Bài 3. Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng caoRead More »

Bài 1. Khái niệm về khối đa diện – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng cao

Bài 1. Khái niệm về khối đa diện – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng cao Bài 1 trang 5 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Khối lập phương là một khối đa diện có 6 mặt là hình vuông. Hãy chỉ ra một khối đa diện không phải là …

Bài 1. Khái niệm về khối đa diện – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng caoRead More »

Bài 2. Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng cao

Bài 2. Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng cao Bài 5 trang 6 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Tìm tất cả các mặt phẳng đối xứng của hình tứ diện đều ABCD. Giải Giả …

Bài 2. Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện – Giải SBT chương 1 Hình học 12 nâng caoRead More »