Giải Sách Bài Tập Toán lớp 8

Giải Câu 31 trang 83 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Chương 1 hình học 8

Hình thang cân ABCD có O là giao điểm của hai đường thẳng chứa cạnh bên AD, BC và E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng OE là đường trung trực của hai đáy. Hình thang cân ABCD có O là giao điểm của hai đường thẳng chứa cạnh bên AD, …

Giải Câu 31 trang 83 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Chương 1 hình học 8Read More »

Giải Câu 30 trang 83 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Chương 1 hình học 8

Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho AD = AE. Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho AD = AE. a. Tứ giác BDEC là hình gì ? Vì …

Giải Câu 30 trang 83 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Chương 1 hình học 8Read More »

Giải Câu 28 trang 83 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Chương 1 hình học 8

Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB bằng cạnh bên AD. Chứng minh rằng CA là tia phân giác của góc C. Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB bằng cạnh bên AD. Chứng minh rằng CA là tia phân giác của góc C. Giải: AB = AD (gt) AD = BC (tính …

Giải Câu 28 trang 83 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Chương 1 hình học 8Read More »

Giải Câu 29 trang 83 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Chương 1 hình học 8

Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Biết rằng OA = OC, OB = OD. Tứ giác ACBD là hình gì ? Vì sao ? Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Biết rằng OA = OC, OB = OD. Tứ giác ACBD là hình gì ? Vì sao …

Giải Câu 29 trang 83 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Chương 1 hình học 8Read More »

Giải Câu 27 trang 83 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Chương 1 hình học 8

Tính các góc của hình thang cân Tính các góc của hình thang cân, biết một góc bằng  ({50^0}) Giải:   Giả sử hình thang cân ABCD có AB // CD và  (widehat D = {50^0}) Vì (widehat C = widehat D) (tính chất hình thang cân) ( Rightarrow widehat C = {50^0}) (widehat A + widehat …

Giải Câu 27 trang 83 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Chương 1 hình học 8Read More »