Giải sách bài tập Lý 7

Bài 1: Nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 1: Nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7 Bài 1.1 trang 3 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Vì sao ta nhìn thấy một vật? A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật. B. Vì mắt ta phát ra các tia …

Bài 1: Nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 2: Sự truyền ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 2: Sự truyền ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7 Bài 2.1 trang 6 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Tại một điểm c trong một hộp kín có một bóng đèn điện nhỏ đang sáng (hình 2.1). a) Một người đặt mắt ở gần lỗ nhỏ A trên …

Bài 2: Sự truyền ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7 Bài 4.1 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Trên hình 4.1 vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng. Góc tạo bởi SI với mặt gương bằng 30°. Hãy vẽ tiếp tia phản …

Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 3: Ứng dụng định luật bảo toàn của ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 3: Ứng dụng định luật bảo toàn của ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7 Bài 3.1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực? A. Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của …

Bài 3: Ứng dụng định luật bảo toàn của ánh sáng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7 Bài 5.1 trang 15 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng? A. Hứng được trên màn hình …

Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 10: Nguồn âm – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 10: Nguồn âm – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7 Bài 10.1 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Khoanh tròn vào câu mà em cho là đúng: Âm thanh được tạo ra nhờ A. nhiệt B. điện C. ánh sáng D. dao động Trả lời: Chọn D Bài 10.2 …

Bài 10: Nguồn âm – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 11: Độ cao của âm – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 11: Độ cao của âm – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7 Bài 11.1 trang 26 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Vật phát ra âm cao hơn khi nào? A. Khi vật dao động mạnh hơn B. Khi vật dao động chậm hơn C. Khi vật bị lệch ra khỏi …

Bài 11: Độ cao của âm – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 12: Độ to của âm – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 12: Độ to của âm – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7 Bài 12.1 trang 28 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Vật phát ra âm to hơn khi nào? A. Khi vật dao động nhanh hơn B. Khi vật dao động mạnh hơn C. Khi tần số dao động lớn …

Bài 12: Độ to của âm – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 13: Môi trường truyền âm – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 13: Môi trường truyền âm – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7 Bài 13.1 trang 30 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây? A. Khoảng chân không B. Tường bêtông C. Nước biển D. Tầng khí quyển bao quanh Trái Đất Giải …

Bài 13: Môi trường truyền âm – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »

Bài 14: Phản xạ âm – Tiếng vang – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7

Bài 14: Phản xạ âm – Tiếng vang – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7 Bài 14.1 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7. Tai ta nghe được tiếng vang khi nào? A. Khi âm phát ra đến tai sau âm phản xạ B. Khi âm phát ra đến gần như …

Bài 14: Phản xạ âm – Tiếng vang – Giải sách bài tập Vật lý lớp 7Read More »