Giải sách bài tập Lý 6

Bài 11: Khối lượng riêng -Trọng lượng riêng – Giải sách bài tập Vật lý 6

Bài 11.1 trang 38 SBT Lý 6: Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng. A. Chỉ cần dùng một cái cân B. Chỉ cần dùng một cái lực kế. C. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ. D. …

Bài 11: Khối lượng riêng -Trọng lượng riêng – Giải sách bài tập Vật lý 6Read More »

Bài 10: Lực kế – Giải sách bài tập Vật lý 6

Bài 10.1 trang 34: Trong các câu sau đây, câu nào đúng? A. Lực kế là dụng cụ dùng đế đo khối lượng. B. Cân Rôbécvan là dụng cụ dùng để đo trọng lượng. C. Lực kế là dụng cụ dùng để đo cả trọng lượng lẫn khối lượng. D. Lực kế là dụng cụ dùng …

Bài 10: Lực kế – Giải sách bài tập Vật lý 6Read More »

Bài 9: Lực đàn hồi – Giải sách bài tập Vật lý 6

A. Giải SBT Bài 9.1 trang 31 SBT Lý 6: Lực nào dưới đây là lực đàn hồi? A. Trọng lực của một quả nặng. B. Lực hút của một nam châm tác dụng lên một miếng sắt. C. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp. D. Lực kết dính giữa một tờ giấy …

Bài 9: Lực đàn hồi – Giải sách bài tập Vật lý 6Read More »