Giải sách bài tập Lịch sử 6

Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 – SBT Lịch sử 6

Bài tập 1 trang 78 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6 Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng. 1. Năm 937, Ngô Quyền từ Thanh Hoá kéo quân ra Bắc để A. tiến đánh quân xâm lược phương Bắc. B. trị tội kẻ phản bội …

Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 – SBT Lịch sử 6Read More »

Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương – SBT Lịch sử 6

Bài tập 1 trang 76 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6 Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng. 1. Vua Đường phong chức Tiết độ sứ An Nam đô hộ cho Khúc Thừa Dụ đầu năm 906 chứng tỏ A. triều đình nhà Đường đã …

Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương – SBT Lịch sử 6Read More »

Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X – SBT Lịch sử 6

Bài tập 1 trang 66 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6 Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng. 1. Huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam là địa bàn thuộc nền văn hoá A. Đông Sơn.         B. Sa Huỳnh.     …

Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X – SBT Lịch sử 6Read More »

Bài 25: Ôn tập chương 3 – SBT Lịch sử 6

Bài tập 1 trang 69 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6 Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng. 1. Năm 179 TCN, An Dương Vương A.lãnh đạo nhân dân Âu Lạc chống quân Tần thắng lợi. B. lãnh đạo nhân dân Âu Lạc đánh thắng …

Bài 25: Ôn tập chương 3 – SBT Lịch sử 6Read More »