Giải sách bài tập Hoá học lớp 8

Học Giải Bài 11.7 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Giải Bài 11.7 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 Một hợp chất của nguyên tố T hoá trị III với nguyên tố oxi, trong đó T chiếm 53% về khối lượng. Xác định nguyên tử khối và tên nguyên tố T. Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của …

Học Giải Bài 11.7 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8Read More »

Học Giải Bài 11.8 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Giải Bài 11.8 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 Hợp chất A tạo bởi hiđro và nhóm nguyên tử (XOY) hoá trị III. Biết rằng phân tử A nặng bằng phân tử H2SO4 và nguyên tố oxi chiếm 65,31% về khối lượng của A. a)Xác định chỉ số y và nguyên tử …

Học Giải Bài 11.8 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8Read More »

Học Giải Bài 11.6 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Giải Bài 11.6 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 Cho biết tổng số các hạt proton, nơtron và các electron tạo nên nguyên tử một nguyên tố bằng 49, trong đó số hạt không mang điện là 17. Cho biết tổng số các hạt proton, nơtron và các electron tạo nên nguyên …

Học Giải Bài 11.6 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8Read More »