Giải sách bài tập Hóa 10

Bài 39: Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài tập trắc nghiệm 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30 7.25.  Người ta đã sử dụng nhiệt của phản ứng đốt cháy than đá để nung vôi :   Biện pháp kĩ thuật nào sau đây không được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng nung vôi ? A. Đập nhỏ đá vôi với kích thước …

Bài 39: Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »

Bài 38: Cân bằng hóa học – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài 7.11 trang 77 Cho PTHH : Hãy cho biết những cặp yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học trên ? A. Nhiệt độ và nồng độ. B. Áp suất và nồng độ C. Nồng độ và chất xúc tác. D. Chất xúc tác và nhiệt độ. …

Bài 38: Cân bằng hóa học – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »

Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài tập trắc nghiệm 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 trang 74 7.1.  Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí oxi từ muối kali clorat. Người ta sử dụng cách nào sau đây nhằm mục đích tăng tốc độ phản ứng ? A. Nung kali clorat tinh thể ở nhiệt độ cao. B. …

Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »

Bài 34: Luyện tập Oxi và lưu huỳnh – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài tập trắc nghiệm 6.68 , 6.69, 6.70,6.71 6.68. Cho biết PTHH : (NO_2 + SO_2 → NO + SO_3) Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng ? A. (NO_2) là chất khử, (SO_2) là chất oxi hoá. B. (NO_2) là chất oxi hoá, (SO_2)  là chất khử. …

Bài 34: Luyện tập Oxi và lưu huỳnh – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »

Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài 3.7 trang 27 Điện tích của electron và điện tích của proton (tính ra culông, C) bằng bao nhiêu ? Hãy cho biết tên gọi và kí hiệu của các điện tích đó ? Lời giải: Điện tích của electron :qe= -1,602.10-19 c. Điện tích của proton :qp= =1.602.10-19 c. Các điện tích nhỏ bé đó …

Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »

Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài 3.46 trang 32 SBT Hóa 10  a) Tinh thể nguyên tử được cấu tạo từ các ion, nguyên tử hay phân tử ? b)Hãy cho biết loại liên kết trong tinh thể nguyên tử. c) Hãy cho biết các thí dụ về tinh thể nguyên tử. d)Hãy cho biết tính chất chung của các …

Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »

Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài tập trắc nghiệm 3.51 -3.58 trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 3.51. Số oxi hoá của mangan (Mn) trong hợp chất (KMnO_4) là A.+1.                         B.-1. C.-5.                         D.+7. 3.52. Những nguyên tố có cùng hoá trị trong các hợp chất …

Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »