Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải Đề kiểm tra học kì II Địa lí 10 – SBT Địa lí 10

Câu 1 trang 109 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 Câu 1. (2,0 điểm) Nêu các đặc điểm chính của nông nghiệp.  Giải:  Các đặc điểm chính của nông nghiệp : –    Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế. –    Đối tượng của sản xuất nông nghiệp …

Giải Đề kiểm tra học kì II Địa lí 10 – SBT Địa lí 10Read More »

Giải Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên – SBT Địa lí 10

Câu 1 trang 105 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 Điền nội dung vào các ô trống để hoàn thiện sơ đồ sau :  Giải: Câu 2 trang 105 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 Nêu sự khác nhau cơ bản giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo. –   …

Giải Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên – SBT Địa lí 10Read More »

Giải Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững – SBT Địa lí 10

Câu 1 trang 107 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 Nêu những thử thách lớn của xã hội loài người về tài nguyên và môi trường. –    Thử thách về tài nguyên :           –    Thử thách về môi trường : Giải: Những thử thách lớn của xã hội loài người về tài …

Giải Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững – SBT Địa lí 10Read More »

Giải Bài 40: Địa lí ngành thương mại – SBT Địa lí 10

Câu 1 trang 102 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 Chọn câu trả lời đúng. 1.1.  Thị trường được hiểu là A. nơi tiến hành trao đổi những sản phẩm hàng hoá. B. nơi gặp gỡ giữa bên bán và bên mua. C. nơi diễn ra tất cả các hoạt động dịch vụ. D. …

Giải Bài 40: Địa lí ngành thương mại – SBT Địa lí 10Read More »

Giải Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma – SBT Địa lí 10

Câu 1 trang 100 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 Về kênh đào Xuy-ê a)  Hãy tính toán và hoàn thành bảng số liệu dưới đây : QUÃNG ĐƯỜNG ĐƯỢC RÚT NGẮN khi qua kênh XUY-Ê Tuyến Khoảng cách (hải lí) Quãng đường rút ngắn Qua Xuy-ê Vòng châu Phi Hải lí % Ô-đet-xa …

Giải Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma – SBT Địa lí 10Read More »