Giải bài tập toán lớp 8

GIẢI BÀI TẬP TOÁN 8 – TẬP 2

GIẢI BÀI TẬP TOÁN 8 – TẬP 2 GIỚI THIỆU Sách Giải Bài Tập Toán 8 Tập 2 gồm 2 phần Đại Số và Hình Học. Phần Đại số gồm 2 chương : phương trình bật nhất 1 ẩn, bất phương trình bậc nhất 1 ẩn Phần hình học gồm 2 chương : tam giác …

GIẢI BÀI TẬP TOÁN 8 – TẬP 2Read More »

CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG – Hình học 8 tập 2

CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG – Hình học 8 toán 8 tập 2 Bài 1.Định lí ta-lét trong tam giác Bài 2.Định lí ta-lét trong tam giác Bài 3.Tính chất đường phân giác của tam giác Bài 4.Khái niệm hai tam giác đồng dạng Bài 5.Trường hợp đồng dạng thứ nhất Bài 6. Trường …

CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG – Hình học 8 tập 2Read More »

CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU – Toán 8 tập 2

CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU – Toán 8 tập 2 – hình học Bài 1.Hình hộp chữ nhật Bài 2.Hình hộp chữ nhật (tiếp) Bài 3.Thể tích của hình hộp chữ nhật Bài 4. Hình lăng trụ đứng Bài 5.Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng Bài 6. Thể …

CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU – Toán 8 tập 2Read More »

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 5 – Chương 1 – Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 5 – Chương 1 – Đại số 8 Đề bài Bài 1. Rút gọn biểu thức : a) (A = left( {x – 3} right)left( {{x^2} + 3x + 9} right) – xleft( {{x^2} – 2} right) – 2left( {x – 1} right).) b) …

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 5 – Chương 1 – Đại số 8Read More »

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 4 – Chương 1 – Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 4 – Chương 1 – Đại số 8 Đề bài Bài 1. Rút gọn: a) (A = left( {x – 3} right)left( {x + 2} right) – left( {2{x^3} – 2{x^2} – 10x} right):left( {2x} right).) b) (B = left( { – 4{x^3}{y^3} …

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 4 – Chương 1 – Đại số 8Read More »

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 3 – Chương 1 – Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 3 – Chương 1 – Đại số 8 Đề bài Bài 1. Rút gọn các đa thức sau biểu thức: a) (A = left( {{x^2} + 3} right)left( {{x^4} – 3{x^2} + 9} right) – {left( {{x^2} + 3} right)^3}.) b) (B = …

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 3 – Chương 1 – Đại số 8Read More »

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 2 – Chương 1 – Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 2 – Chương 1 – Đại số 8 Đề bài Bài 1. Rút gọn biểu thức: a) (A = left( {2x + 3} right)left( {4{x^2} – 6x + 9} right) – 2left( {4{x^3} – 1} right).) b) (B = {left( {x – 1} …

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 2 – Chương 1 – Đại số 8Read More »

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 1 – Chương 1 – Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 1 – Chương 1 – Đại số 8 Đề bài Bài 1. Rút gọn biểu thức: a) (A = {left( {3x – 1} right)^2} + left( {x + 3} right)left( {2x – 1} right)) b) (B = left( {x – 2} right)left( {{x^2} + …

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 1 – Chương 1 – Đại số 8Read More »