Giải bài tập toán lớp 5

Giải Bài 3, 4 trang 32 (Luyện tập chung trang 32) SGK Toán 5 chương 1

Giải Bài 3, 4 trang 32 (Luyện tập chung trang 32) SGK Toán 5. Bài 3: Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được. Đề bài 3. Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được ( dfrac{2}{15}) bể, giờ thứ hai chảy vào được ( dfrac{1}{5}) bể. Hỏi trung bình mỗi …

Giải Bài 3, 4 trang 32 (Luyện tập chung trang 32) SGK Toán 5 chương 1Read More »

Giải Bài 3, 4 trang 32 (Luyện tập chung trang 31, 32) SGK Toán 5 chương 1

Giải Bài 3, 4 trang 32 (Luyện tập chung trang 31, 32) SGK Toán 5. Bài 3: Diện tích một khu nghỉ mát là 5 ha. Đề bài 3. Diện tích một khu nghỉ mát là (5) ha, trong đó có (dfrac{3}{{10}}) diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét …

Giải Bài 3, 4 trang 32 (Luyện tập chung trang 31, 32) SGK Toán 5 chương 1Read More »

Giải Bài 1, 2 trang 32 SGK Toán 5 chương 1

Giải bài 1, 2 trang 32 SGK Toán 5. Bài 2: Tìm x. Đề bài 1. a) 1 gấp bao nhiêu lần ( frac{1}{10}) ? b) ( frac{1}{10}) gấp bao nhiêu lần ( frac{1}{100}) ? c) ( frac{1}{100}) gấp bao nhiêu lần ( frac{1}{1000}) ? 2. Tìm (x): a) (x +  frac{2}{5}) = ( frac{1}{2}) ;                      b) (x …

Giải Bài 1, 2 trang 32 SGK Toán 5 chương 1Read More »

Giải Bài 1, 2 trang 31(Luyện tập chung trang 31) SGK Toán 5 chương 1

Giải Bài 1, 2 trang 31(Luyện tập chung trang 31) SGK Toán 5. Bài 1: Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Đề bài 1. Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông …

Giải Bài 1, 2 trang 31(Luyện tập chung trang 31) SGK Toán 5 chương 1Read More »

Giải Bài 3 trang 84 SGK Toán 5 chương 2

Giải bài 3 trang 84 SGK Toán 5. Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, Đề bài Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là: a) 30 000 đồng; b) 60 000 đồng; c) 90 000 đồng. (Dùng máy …

Giải Bài 3 trang 84 SGK Toán 5 chương 2Read More »

Giải Bài 1 trang 83 SGK Toán 5 chương 2

Giải bài 1 trang 83 SGK Toán 5. Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm Đề bài Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết …

Giải Bài 1 trang 83 SGK Toán 5 chương 2Read More »

Giải Bài 2 trang 84 SGK Toán 5 chương 2

Giải bài 2 trang 84 SGK Toán 5. Trung bình xay xát 1 tạ thóc thì thu được 69kg gạo Đề bài Trung bình xay xát 1 tạ thóc thì thu được 69kg gạo, tức là tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 69%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số gạo …

Giải Bài 2 trang 84 SGK Toán 5 chương 2Read More »