Giải bài tập toán lớp 4

Giải Bài 2, 3 trang 37 SGK Toán 4 chương 1

Giải bài 2, 3 trang 37 SGK Toán 4. Bài 2. Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền. Đề bài 2. Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền, Hòa, Trung, Thực đã đọc trong một năm: Dựa vào biểu đồ để trả lời các câu hỏi sau: a) …

Giải Bài 2, 3 trang 37 SGK Toán 4 chương 1Read More »

Giải Bài 3 trang 35 SGK Toán 4 chương 1

Giải bài 3 trang 35 SGK Toán 4. Dựa vào biểu đồ dưới đây để viết tiếp vào chỗ chấm: Đề bài Dựa vào biểu đồ dưới đây để viết tiếp vào chỗ chấm: a) Khối lớp Ba có … lớp. Đó là các lớp ……………….. b) Lớp 3A có … học sinh giỏi toán. …

Giải Bài 3 trang 35 SGK Toán 4 chương 1Read More »