Giải bài tập toán lớp 11 cơ bản

Giải bài tập SGK toán lớp 11 cơ bản

Giải bài tập toán lớp 11 cơ bản như là sách để học tốt Toán lớp 11. Tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập giải tích và hình học SGK Toán lớp 11, giúp ôn luyện thi THPT Quốc gia. Giải toán 11 xem mục lục dưới đây: =========== GIẢI TÍCH …

Giải bài tập SGK toán lớp 11 cơ bảnRead More »

Giải Bài 10 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1

Giải bài 10 trang 36 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Đề bài Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? (A) Hai đường thẳng bất kì luôn đồng dạng (B) Hai đường tròn bất kì luôn đồng dạng (C) Hai hình vuông bất kì luôn đồng …

Giải Bài 10 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1Read More »

Giải Bài 9 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1

Giải bài 9 trang 36 SGK Hình học 11. Trong các hình sau, hình nào có vô số tâm đối xứng Đề bài Trong các hình sau, hình nào có vô số tâm đối xứng (A) Hai đường thẳng cắt nhau (B) Đường elip (C) Hai đường thẳng song song (D) Hình lục giác đều …

Giải Bài 9 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1Read More »

Giải Bài 7 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1

Giải bài 7 trang 36 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Đề bài Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? (A) Có một phép tịnh tiến biến mọi điểm thành chính nó. (B) Có một phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó. (C) …

Giải Bài 7 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1Read More »

Giải Bài 6 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1

Giải bài 6 trang 36 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: 3x – 2y – 1 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm O có phương trình là : Đề bài Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho đường …

Giải Bài 6 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1Read More »