Giải bài tập Toán 12

Giải bài tập SGK Bài 6 Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể – Giải tích 12 nâng cao

Bài 29. Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng (x = -1) và (x = 1), biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục (Ox) tại điểm có hoành độ (x( – 1 le x le 1)) là một hình vuông cạnh là (2sqrt …

Giải bài tập SGK Bài 6 Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể – Giải tích 12 nâng caoRead More »

Giải bài tập SGK Ôn tập chương III: Nguyên hàm; Tích phân và ứng dụng – Giải tích 12 nâng cao

Bài 41 a) (y = 2xleft( {1 – {x^{ – 3}}} right);)          b) (y = 8x – {2 over {{x^{{1 over 4}}}}};) c) (y = {x^{{1 over 2}}}sin left( {{x^{{3 over 2}}} + 1} right);)      d) (y = {{sin left( {2x + 1} right)} over {{{cos }^2}left( {2x + …

Giải bài tập SGK Ôn tập chương III: Nguyên hàm; Tích phân và ứng dụng – Giải tích 12 nâng caoRead More »

Giải bài tập SGK trắc nghiệm Ôn tập chương III: Nguyên hàm; Tích phân và ứng dụng – Giải tích 12 nâng cao

Bài 60 Trang 178 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Giả sử (intlimits_1^5 {{{dx} over {2x – 1}}}  = ln c). Giá trị của c là (A) (9);             (B) (3);                 (C) (81);                  …

Giải bài tập SGK trắc nghiệm Ôn tập chương III: Nguyên hàm; Tích phân và ứng dụng – Giải tích 12 nâng caoRead More »

Giải bài tập SGK Bài 5: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình thang – Giải tích 12 nâng cao

Bài 26. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y = {mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}} + 1), trục hoành và hai đường thẳng (x=0) và (x = {{7pi } over 6}) Giải Vì ({mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}} + 1 ge 0) với mọi (x) nên (S = intlimits_0^{{{7pi } over 6}} {left( …

Giải bài tập SGK Bài 5: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình thang – Giải tích 12 nâng caoRead More »

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu – chương 2 hình học 12 cơ bản

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu – chương 2 hình học 12 cơ bản Bài tập 1 trang 51 SGK Hình học 12 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn …

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu – chương 2 hình học 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập Bài 1 Khái niệm về mặt tròn xoay – chương 2 hình học 12 cơ bản

Giải bài tập Bài 1 Khái niệm về mặt tròn xoay – chương 2 hình học 12 cơ bản Câu 1 (Trang 39 SGK) Cho đường tròn tâm O bán kính r nằm trên mặt phẳng (P). Từ những điểm M nằm trên đường tròn này ta kẻ những đường thẳng vuông góc với (P). …

Giải bài tập Bài 1 Khái niệm về mặt tròn xoay – chương 2 hình học 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập Bài 2 Mặt cầu – chương 2 hình học 12 cơ bản

Câu 1 (Trang49/SGK) Tìm tập hợp tất cả các điểm M trong không gian luôn luôn nhìn một đoạn thẳng AB cố định dưới một góc vuông. Hướng dẫn giải: Gọi O là trung điểm đoạn thẳng AB. Xét tam giác AMB vuông tại M nên trung tuyến MO bằng nửa cạnh huyến $OM=frac{AB}{2}=R$ […] …

Giải bài tập Bài 2 Mặt cầu – chương 2 hình học 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu – chương 2 hình học 12 cơ bản

Giải bài tập Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu – chương 2 hình học 12 cơ bản Câu 1 (Trang 50 SGK) Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc một mặt cầu sao cho $widehat{ABC}=90^{circ}$.Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? a) Đường tròn qua ba điểm A, …

Giải bài tập Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu – chương 2 hình học 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập Bài 1-4 Ôn Chương 1 – SGK hình học 12 cơ bản

Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 bài 1,2,3,4 – Hình học 12 ************* Bài tập 1 trang 26 SGK Hình học 12 Các đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện phải thoả mãn những tính chất nào? Hướng dẫn giải chi tiết bài 1 Các đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện …

Giải bài tập Bài 1-4 Ôn Chương 1 – SGK hình học 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập Bài 5,6,7,8 Ôn Chương 1 – SGK hình học 12 cơ bản

Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 bài 5,6,7,8 – Hình học 12 **************** Bài tập 5 trang 26 SGK Hình học 12 Cho hình chóp tam giác O.ABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA = a, OB = b, OC = c. Hãy tính đường cao …

Giải bài tập Bài 5,6,7,8 Ôn Chương 1 – SGK hình học 12 cơ bảnRead More »