Giải bài tập Sinh học lớp 7

Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa 7 trang 12 TÓM TẮT LÝ THUYẾT I – PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT II – ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT – Hãy xem xét các đặc điếm dự kiến sau đây để phân biệt động vật với thực vật + Có …

Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vậtRead More »

Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú

Hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa 7 trang 8 TÓM TẮT LÝ THUYẾT I – ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỂ số LƯỢNG CÁ THỂ Qua vài tỉ năm tiến hoá. giới Động vật vô cùng đa dạng, phong phú với khoảng 1.5 triệu loài đã được phát …

Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phúRead More »

Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

Hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa 7 trang 199 Bài 1 (trang 199 sgk Sinh học 7): Địa phương em thường nuôi những động vật nào ? Lời giải:    Nhìn chung các địa phương Việt Nam đều nuôi những loài gia súc (trâu, bò, lợn, chó, mèo …), gia …

Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phươngRead More »