Giải bài tập Sinh học lớp 6

Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 51: Nấm (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập trang 170 SGK Sinh học 6 Bài 51: Nấm (tiếp theo) A. Tóm tắt lý thuyết: Nấm (tiếp theo) Nấm là những cơ thể dị thường (kí sinh hoặc hoại sinh). Ngoài thức ăn là các chất hữu cơ có sẵn, nấm cần nhiệt độ và độ ẩm thích hợp …

Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 51: Nấm (tiếp theo)Read More »

Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 50: Vi khuẩn

Hướng dẫn giải bài tập trang 161,164 SGK Sinh học 6 Bài 50: Vi khuẩn A. Tóm tắt lý thuyết: Vi khuẩn Vi khuẩn là những sinh vật rất nhỏ bé, có cấu tạo đơn giản (tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh). Hầu hết vi khuẩn không có chất diệp lục, hoại sinh hoặc …

Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 50: Vi khuẩnRead More »

Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Hướng dẫn giải bài tập trang 159 SGK Sinh học 6 Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật A. Tóm tắt lý thuyết: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật Sự đa dạng của thực vật được biểu hiện bằng số lượng loài và cá thể của loài trong các môi …

Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vậtRead More »