Giải bài tập SGK Sinh 10 cơ bản

Giải bài 2 trang 13 SGK Sinh học 10. Hãy trình bày đặc điểm chính của giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm.

Đề bài Hãy trình bày đặc điểm chính của giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm. Lời giải chi tiết Đặc điểm chính của giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm.– Giới Khởi sinh: Giới Khởi sinh là những sinh vật nhân sơ rất nhỏ kích thước khoảng 1 – 5 …

Giải bài 2 trang 13 SGK Sinh học 10. Hãy trình bày đặc điểm chính của giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm.Read More »

Giải bài 3 trang 13 SGK Sinh học 10. Hãy đánh dấu (+) vào đầu câu trả lời đúng nhất: Sự khác biệt cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật?

Đề bài Hãy đánh dấu (+) vào đầu câu trả lời đúng nhất: Sự khác biệt cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật?a) Giới Thực vật gồm những sinh vật tự dưỡng, có khả năng quang hợp, phần lớn sống cố định, cảm ứng chậm.b) Giới Động vật gồm những sinh vật …

Giải bài 3 trang 13 SGK Sinh học 10. Hãy đánh dấu (+) vào đầu câu trả lời đúng nhất: Sự khác biệt cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật?Read More »

Giải bài 4 trang 9 SGK Sinh học 10. Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là vì:

Đề bài Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu nêu dưới đây. Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là vì: a) Chúng sống trong những môi trường giống nhau. b) Chúng đều được cấu tạo từ tế bào. c) Chúng đều có …

Giải bài 4 trang 9 SGK Sinh học 10. Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là vì:Read More »

Giải bài 1 trang 12 SGK Sinh học 10. Hãy đánh dấu (+) vào đầu câu trả lời đúng: Những giới sinh vật nào thuộc sinh vật nhân thực?

Đề bài Hãy đánh dấu (+) vào đầu câu trả lời đúng: Những giới sinh vật nào thuộc sinh vật nhân thực?a) Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật.b) Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.c) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động …

Giải bài 1 trang 12 SGK Sinh học 10. Hãy đánh dấu (+) vào đầu câu trả lời đúng: Những giới sinh vật nào thuộc sinh vật nhân thực?Read More »

Giải bài 3 trang 9 SGK Sinh học 10. Nêu một số ví dụ về khả năng tự điều chỉnh của cơ thể người.

Đề bài Nêu một số ví dụ về khả năng tự điều chỉnh của cơ thể người.  Lời giải chi tiết Mọi cấp tổ chức sống đều có các cơ chế tự điều chỉnh nhằm đảm bảo điều hòa, duy trì sự cân bằng động trong hệ thống, để tổ chức sống có thể tồn …

Giải bài 3 trang 9 SGK Sinh học 10. Nêu một số ví dụ về khả năng tự điều chỉnh của cơ thể người.Read More »