Giải bài tập SBT Lý 9

Giải Sách bài tập Lý 9 – Bài 62. Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân

Bài 62.1 trang 125 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9.Gió trời tự nhiên không bao giờ hết. Vậy nguồn điện năng lấy từ máy phát điện gió cũng không bao giờ cạn. Phải chăng ở đây năng lượng đã tự sinh ra ? Nếu không phải thì năng lượng đó từ đâu mà có …

Giải Sách bài tập Lý 9 – Bài 62. Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhânRead More »

Giải Sách bài tập Lý 9 – Bài 61. Sản xuất Điện năng – Nhiệt điện và Thủy điện

Bài 61.1 trang 124 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9.Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện có hai bộ phận chính để thực hiện việc biến đổi một dạng năng lượng khác thành điện năng. Hãy chỉ ra hai bộ phận đó và cho biết năng lượng nào đã được biến …

Giải Sách bài tập Lý 9 – Bài 61. Sản xuất Điện năng – Nhiệt điện và Thủy điệnRead More »

Giải Sách bài tập Lý 9 – Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

Bài 60.1 trang 122 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9.Trong nhà máy thủy điện có một tuabin. Khi tuabin này quay làm cho rôto của máy phát điện quay theo, cung cấp cho ta năng lượng điện. Tuabin này quay liên tục nhờ nước ở hồ chứa mà ta không mất công bơm lên. …

Giải Sách bài tập Lý 9 – Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượngRead More »

Giải Sách bài tập Lý 9 – Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Bài 59.1 trang 121 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9.Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt khi vật đó có khả năng nào?A. Làm tăng thể tích vật khác. B. Làm nóng một vật khác.C. Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động.D. Nổi được trên mặt nướcTrả lời:Chọn B. …

Giải Sách bài tập Lý 9 – Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượngRead More »

Giải Sách bài tập Lý 9 – Bài 56. Tác dụng của ánh sáng

Bài 56.1 trang 115 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9.Trong công việc nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng ?A. Đưa một chậu cây ra ngoài sân phơi cho đỡ cớm.B. Kê bàn học sinh cạnh cửa sổ cho sáng.C. Phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to.D. …

Giải Sách bài tập Lý 9 – Bài 56. Tác dụng của ánh sángRead More »