Giải bài tập SBT Hoá 8

Giải Bài 11.7 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Một hợp chất của nguyên tố T hoá trị III với nguyên tố oxi, trong đó T chiếm 53% về khối lượng. Xác định nguyên tử khối và tên nguyên tố T. Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất. Một hợp chất của nguyên tố T hoá trị III …

Giải Bài 11.7 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8Read More »

Giải Bài 11.8 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hợp chất A tạo bởi hiđro và nhóm nguyên tử (XOY) hoá trị III. Biết rằng phân tử A nặng bằng phân tử H2SO4 và nguyên tố oxi chiếm 65,31% về khối lượng của A. a)Xác định chỉ số y và nguyên tử khối của nguyên tố X. b)Viết tên, kí hiệu hoá học của …

Giải Bài 11.8 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8Read More »

Giải Bài 11.5 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Công thức hoá học một số hợp chất của nhôm viết như sau : Công thức hoá học một số hợp chất của nhôm viết như sau : AICl4 ; AlNO3 ; Al2O3 ; AlS ; Al3(SO4)2 ; Al(OH)2 ; Al2(PO4)3. Biết rằng trong số này chỉ có một công thức đúng và s có …

Giải Bài 11.5 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8Read More »

Giải Bài 11.6 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Cho biết tổng số các hạt proton, nơtron và các electron tạo nên nguyên tử một nguyên tố bằng 49, trong đó số hạt không mang điện là 17. Cho biết tổng số các hạt proton, nơtron và các electron tạo nên nguyên tử một nguyên tố bằng 49, trong đó số hạt không mang …

Giải Bài 11.6 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8Read More »

Giải Bài 11.4 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất có phân tử gồm Ag(I), Mg, Zn và Fe(III) lần lượt liên kết với: a)Nhóm (NO3). b)Nhóm (PO4). Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất có phân tử gồm Ag(I), Mg, Zn và Fe(III) …

Giải Bài 11.4 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8Read More »