Giải bài tập SBT Hoá 12

Giải Sách bài tập Hoá 12 cơ bản – Chương IX – Bài 45. Hoá học và vấn đề môi trường

Bài 9.15 trang 103 sách bài tập (SBT) Hóa học 12.Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây ?A. Khí clo. B. Khí cacbonic.C. Khí cacbon oxit. D. Khí hiđro clorua Bài 9.16 trang 103 sách bài tập (SBT) Hóa học 12.Mưa axit chủ …

Giải Sách bài tập Hoá 12 cơ bản – Chương IX – Bài 45. Hoá học và vấn đề môi trườngRead More »

Giải Sách bài tập Hoá 12 cơ bản – Chương IX – Bài 43: Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế

Bài 9.1 trang 101 sách bài tập (SBT) Hóa học 12.Trong số các nguồn năng lượng sau đây, nhóm các nguồn năng lượng nào được coi là năng lượng “sạch” ?A. Điện hạt nhân, năng lượng thủy triều.B. Năng lượng gió, năng lượng thủy triều.C. Năng lượng nhiệt điện, năng lượng địa nhiệt.D. Năng lượng …

Giải Sách bài tập Hoá 12 cơ bản – Chương IX – Bài 43: Hoá học và vấn đề phát triển kinh tếRead More »

Giải Sách bài tập Hoá 12 cơ bản – Chương IX – Bài 44: Hoá học và vấn đề đề xã hội

Bài 9.8 trang 102 sách bài tập (SBT) Hóa học 12.Người hút thuốc lá nhiều thường mắc các bệnh nguy hiểm về đường hô hấp. Chất gây hại chủ yếu có trong thuốc lá làA. becberin. B. nicotinC. axit nicotinic. D. mocphin Bài 9.9 trang 102 sách bài tập (SBT) Hóa học 12.Khí biogas sản …

Giải Sách bài tập Hoá 12 cơ bản – Chương IX – Bài 44: Hoá học và vấn đề đề xã hộiRead More »

Giải Sách bài tập Hoá 12 cơ bản – Chương VIII – Bài 42. Luyện tập. Nhận biết một số chất vô cơ

Bài 8.15 trang 98 sách bài tập (SBT) Hóa học 12.Để phân biệt các dung dịch: ZnCl2, MgCl2, CaCl2 và AlCl3 đựng trong các lọ riêng biệt có thể dùngA. dung dịch NaOH và dung dịch NH3.B. quỳ tímC. dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3.D. natri kim loại. Bài 8.16 trang 98 sách bài …

Giải Sách bài tập Hoá 12 cơ bản – Chương VIII – Bài 42. Luyện tập. Nhận biết một số chất vô cơRead More »

Giải Sách bài tập Hoá 12 cơ bản – Chương VIII – Bài 41. Nhận biết một số chất khí

Bài 8.8 trang 97 sách bài tâp (SBT) Hóa học 12.Không thể nhận biết các khí CO2, SO2 và O2 đựng trong các bình riêng biệt nếu chỉ dùngA. nước brom và tàn đóm cháy dở.B. nước brom và dung dịch Ba(OH)2.C. nước vôi trong và nước brom.D. tàn đóm cháy dở và nước vôi …

Giải Sách bài tập Hoá 12 cơ bản – Chương VIII – Bài 41. Nhận biết một số chất khíRead More »