Giải bài tập Lịch sử 8

Giải Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 Lịch sử 8

Bài 1 (trang 151 sgk Lịch sử 8): Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương Lời giải: Bài này đang trong quá trình biên soạn. Bài 2 (trang 151 sgk Lịch sử 8): So sánh hai xu hướng cứu nước: bạo động của Phan Bội Châu và cải cách …

Giải Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 Lịch sử 8Read More »

Giải Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX Lịch sử 8

Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra các đề nghị cải cách Trả lời: Các quan lại, sĩ phu đưa ra các đề nghị cải cách vì:– Đất nước đang trong tình trạng nguy khốn (Pháp mở rộng xâm lược; triều đình bảo thủ, lạc hậu: kinh tế kiệt quệ; mâu thuẫn xã …

Giải Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX Lịch sử 8Read More »

Giải Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 Lịch sử 8

Dựa vào đâu Hội Duy tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập? Em nghĩ gì về chủ trương này? Trả lời: – Đầu thế kỉ XX, những người Việt Nam yêu nước do Phan Bội Châu đứng đầu lập ra Hội Duy tân với mục đích là đánh Pháp, giành lại …

Giải Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 Lịch sử 8Read More »

Giải Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX Lịch sử 8

Nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế Trả lời: Nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế :– Kinh tế nông nghiệp sa sút, đời sống nông dân đồng bằng Bắc Kì vô cùng khó khăn, một bộ phận phải phiêu tán lên Yên Thế, họ sẵn sàng nổi dậy đấu tranh …

Giải Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX Lịch sử 8Read More »

Giải Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX Lịch sử 8

Nêu nguyên nhân, diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế. Trả lời: – Nguyên nhân: + Sau Hiệp ước 1884, triều đình Huế đã bị phân chia thành hai phái đối lập nhau: phái chủ hòa và phải chủ chiến do Tôn Thất Thuyết đứng đầu. + Pháp quyết …

Giải Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX Lịch sử 8Read More »