Giải bài tập GDCD 12

Giải Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước GDCD 12

Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12 Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước?  GỢI Ý LÀM BÀI –  Pháp luật ghi nhận và bảo …

Giải Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước GDCD 12Read More »

Giải Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại GDCD 12

Câu 1 trang 117 SGK GDCD lớp 12 Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế?  GỢI Ý LÀM BÀI –  Điều ước quốc tế là văn bản pháp luật quốc tế do các quốc gia hoặc các tổ chức quốc …

Giải Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại GDCD 12Read More »

Giải Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân GDCD 12

Câu 1 trang 91 SGK GDCD lớp 12 Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt.  GỢI Ý LÀM BÀI –  Tất cả trẻ em trong độ tuổi đến trường đều có quyền học tập tại tất cả các …

Giải Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân GDCD 12Read More »

Giải Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ GDCD 12

Câu 1 trang 81 SGK GDCD lớp 12 Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. GỢI Ý LÀM BÀI Nêu được khái niệm của hai hình thức dân chủ + Dân …

Giải Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ GDCD 12Read More »

Giải Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản GDCD 12

Câu 1 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong Hiến pháp?  GỢI Ý LÀM BÀI –  Quyền tự do cơ bản của công dân …

Giải Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản GDCD 12Read More »