Giải bài tập Địa lí lớp 5

Bài 28: Các đại dương trên thế giới – Địa lý lớp 5

Tìm các đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới. GỢI Ý LÀM BÀI Các đại dương trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới là: – Thái Bình Dương – Bắc Băng Dương – Ấn Độ Dương – Đại Tây Dương Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy …

Bài 28: Các đại dương trên thế giới – Địa lý lớp 5Read More »

Bài 26: Châu Mĩ (tiếp theo) – Địa lý lớp 5

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục trên thế giới.   GỢI Ý LÀM BÀI Trong các châu lục trên thế giới, dân số châu Mĩ đứng thứ 3 thế giới (941 triệu người) Dựa vào bảng sau, hãy cho …

Bài 26: Châu Mĩ (tiếp theo) – Địa lý lớp 5Read More »

Bài 27: Châu Đại Dương và châu Nam Cực – Địa lý lớp 5

Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Cho biết lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở bán cầu Nam hay bán cầu Bắc ? GỢI Ý LÀM BÀI Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở bán cầu Nam Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Đọc tên và chỉ vị trí một số đảo, quần đảo thuộc …

Bài 27: Châu Đại Dương và châu Nam Cực – Địa lý lớp 5Read More »

Bài 24. Châu Phi (tiếp theo) – Địa lý lớp 5

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Phi có dân số đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới. GỢI Ý LÀM BÀI Trong các châu lục trên thế giới, châu Phi có dân số đứng thứ 2 (973 triệu người) Dựa vào hình 5 và vốn hiểu biết, …

Bài 24. Châu Phi (tiếp theo) – Địa lý lớp 5Read More »