Giải bài tập Công nghệ 10

Giải Bài 55: Quản lý doanh nghiệp Công nghệ 10

Câu 1 trang 181 SGK Công nghệ 10 Trình bày đặc điểm của mô hình cấu trúc doanh nghiệp nhỏ. Trả lời: Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp có 2 đặc trưng cơ bản, đó là tính tập trung và tính tiêu chuẩn hóa: + Tính tập trung thể hiện quyền lực của tổ …

Giải Bài 55: Quản lý doanh nghiệp Công nghệ 10Read More »

Giải Bài 54: Thành lập doanh nghiệp Công nghệ 10

Câu 1 trang 173 SGK Công nghệ 10 Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung gì? Trả lời: – Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp _ Xác định khả năng kinh doanh của doanh nghiệp – Lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp Câu 2 …

Giải Bài 54: Thành lập doanh nghiệp Công nghệ 10Read More »

Giải Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh Công nghệ 10

Câu 1 trang 169 SGK Công nghệ 10 Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ nào là quan trọng nhất? Vì sao? Trả lời: Mỗi doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ bản sau: – Nhu cầu thị trường – …

Giải Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh Công nghệ 10Read More »

Giải Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh Công nghệ 10

Câu 1 trang 160 SGK Công nghệ 10 Trình bày các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Thế nào là lãnh vực kinh doanh phù hợp? Trả lời: Việc xác đinh lĩnh vực kinh doanh của mỗi doanh nghiêp là do chủ doanh nghiêp quyết đinh trên cơ sở các căn cứ cơ …

Giải Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh Công nghệ 10Read More »

Giải Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Công nghệ 10

Câu 1 trang 157 SGK Công nghệ 10 Kinh doanh hộ gia đình có những đặc điểm gì? Trả lời: – Kinh doanh hộ gia đình bao gồm: sản xuất, thương mại và tổ chức các hoạt động dịch vụ. – Kinh doanh hộ gia đình có những đặc điểm cơ bản sau: + Kinh …

Giải Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Công nghệ 10Read More »